Uitgeverij Van Driel Publishing logo
Ondersteun_mensen_met_een_beperking

Ondersteun mensen met een beperking

LEZEN • GROEIEN • OPENBLOEIEN

Inclusie staat centraal bij ons. Het is niet alleen een kernwaarde, maar ook een leidend principe in alles wat we doen. We geloven sterk in het belang van het betrekken van iedereen, ongeacht achtergrond of mogelijkheden.


Een prachtig voorbeeld van onze toewijding aan inclusie is onze samenwerking met de bewoners van vzw De Kade. Deze fantastische mensen helpen ons bij het inpakken van promotiepakketjes. Dit is niet alleen een grote hulp voor ons, maar ook een enorme meerwaarde voor hen. Door actief deel te nemen aan deze activiteit, ervaren ze een gevoel van betekenis en verbondenheid met de samenleving om hen heen.


Dit soort betekenisvol werk gaat verder dan alleen het volbrengen van taken. Het biedt de bewoners van De Kade de kans om hun eigenwaarde te vergroten en een belangrijke rol te spelen in iets groters dan henzelf. Samen streven we naar een inclusieve samenleving waarin iedereen de kans krijgt om te schitteren en bij te dragen.

Vzw De Kade begeleidt personen met een beperking of ontwikkelingsprobleem. Ze zijn een sterk expertisenetwerk voor buitengewoon onderwijs, multidisciplinaire diagnostiek en begeleiding van kinderen, jongeren en volwassenen.


Bij de teams van de Kade kan je terecht met vragen rond visuele, auditieve en/of communicatieve beperkingen (al dan niet met bijkomende problemen), een gedrags- en/of emotionele stoornis, een autismespectrumstoornis, een complexe leerstoornis en/of een ontwikkelingsstoornis.